TEDAVİLER
CİHAZLAR
LAZER AKUPUNKTUR Geri Dön

LAZERİN İNSAN VÜCUDUNA ETKİLERİ:

Lazerler tıpta ilk olarak 60’lı yılların başında cerrahide kullanılmaya başlandı. (CO2, Nd-YAG, Argon vs.). Cerrahi lazerlerin çıkış güçleri watt mertebesindedir. Laser ışını, uzun impulslarda ve şiddetlidir / güçlüdür. Sonraki yıllarda lazer, tıpta başka maksatlarla da kullanılmaya başlandı. Lazer ışınının akupunkturuygulamalarında iğne gibi stimulatif bir etkisi olduğu görüldü ve akupunturistlerin yaygın kullandıkları birmetod haline geldi.Lazerin kullanımını sadece akupunkturla sınırlamak, kendi kendimize çalışma sahamızı daraltmak demektir. Çünkü Akupunktur lazerin kullanıldığı sahalardan sadece biridir. Lazer ışınının lokal uygulanması youlu ile çok geniş bir sahada tedavi çalışmaları yapmak mümkündür.

laser akupunktur ile ilgili görsel sonucu

 1.   Biyostimulasyon Etkisi:

Lazer ışınına maruz kalan bölgede şu olayların olduğu görüşü ağılıklı olarak kabul edilmiştir: Doku içindeki ışık reseptörleri değişebilir, lazer enerjisi hücre bazında etki eder ve hücresel metabolizmanın hızlanmasını sağlar; mitokondrial prosesin aktivasyonu sağlar, lazerin uyarımının etkisi ile makrofaj, Collagenus fibres’te ve fibroplast artışı sağlanır. ATP sentezinde % 200 artış,


-  ATP sentezinde % 200 artış;

- Lazer ışınına muhatap bölgedeki iyileşme sürecinde, katalizör olaraqk rol oynayan bazı bioaktif maddeleri ihtiva eden parçalarda, collogenus fibres’te artış;

-  Kan damarlarının onarım ve ve yenilenmesinde artış;

- Enzim aktivitesinde arttış; (Succiyldehydrogenenes, lactatdehyrogenes, acidphosphate, nonspecificesterase); 

-  Yaraların mikroplara karşı dayanıklılığında artış;

-  Hücre bölünmesindeki doğal üretrimde atrış;

-  Protein sentezinin uyarılması;

-  Deri ve sinir reflex yollarının uyarılması.


 2.   Antiflogistik Etki:

 

Prostaglandinlerin sentezindeki etki, inflamasyon medyatörlerinin kompleks seviyesi kadar lokaldir.


 3.   Analjezik Etki:

A Funikülilerin aktivasyonunu ve C Folikülilerin de inhibisyonunu sağlar, opiadis ve beta endorfinlerinin salgılanmasını arttırır, lokal etkisi kompleks ağrı medyatörleri seviyesi kadardır.


   4.  Vazodilatasyon etkisi:

Özellikle prekapiller sistem üzerinde etkilidir. Aşağıdaki şekil dalga boyuna göre lazer ışınının doku tarafından emilimini (absorbsiyonunu) gösterir. Yukarıda belirttiğimiz etkiler dikkati nazara alınırsa, lazerin hangi konularda kullanılabileceği daha net olarak ortaya çıkar. Veya yukarıdaki etkileri göz önünde bulundurularak her hangi bir vaka için lazer kullanılıp kullanılamayacağı hususunda kolayca karar verilebilir.

 

LAZERİN AKUPUNKTUR VE NÖRAL TERAPİDEKİ ETKİSİ:


Lazer nöral terapide zar potansiyelini yaklaşık 90 mV. ‘a kadar yükselten prokain’e benzer bir etkiye sahiptir. Lazer ışınındaki enerji hücre potansiyelinde bir artış sağlar. Lazerin akupunkturdaki etkisi de ayni yolla açıklanabilir. Noktalar ve meridyenler yüksek enerjili fotonlar tarafından aktive edilirler.

 

DALGA BOYUNA GÖRE LAZER IŞINININ PENETRASYON ETKİSİ: 


Dalga boyu lazer ışınının rengini belirler. Her laserin belli bir dalga boyu vardır ve bu ölçüde maddelere nüfuz ederler veya yansıtılırlar, absorbe edilirler veya dağıtılırlar. Dokudaki dağılma lazer ışınının geniş bölgelere yayılmasını sağlar. Yukarıdaki şekilde de gördüğünüz gibi, lazer ışını dalga boyuna göre farklı derinliklere nüfuz eder. Yapılmak istenen tedaviye göre veya inilmek istenen derinlik ve elde edilmek istenen etkiye göre uygun dalga boyunun seçilmesi gerekir. Aksi halde çalışmalardan beklenen sonuç alınmayabilir.


laser akupunktur ile ilgili görsel sonucu

 

BİYOKİMYASAL BİYOELEKTRİK BİYOENERJETİK ETKİ


1- Mikrosirkülasyon uyarımı


2- Hücresel trofik uyarım


1. Analjezik etki


2. Anti enflamatuar, Antiödemik etki ve dolaşımın normalizasyonu


3. Biyostimulasyon etkisi

 

LAZER KAYNAĞI LAZER IŞINI ABSORBSİYON

 

DİREKT (PRİMER) ETKİ VE İNDİREKT ETKİLERİ


• DAR BÖLGE


• GENİŞ BÖLGE


• GENEL


GENEL TERAPOTİK ETKİLERİ


Aşağıda düşük yoğunluklu lazer tedavide en çok kullanılan dalga boylarını ve etki ettiği derinlikleri göreceksiniz. Laser Tedavide, inilebilen derinlik uygulamanın ve vakanın cinsine göre çok önemlidir. Bunun için tedaviesnasında yapılacak tedaviye ve inilmek istenen derinliğe göre lazer üreten prob seçmek gerekir. Aşağıda Low Level Laser Tedavide en çok kullanılan dört dalga boyunun etkili olabildiği derinlikler belirtilmiştir.


a- 632.8 nm.: Rengi kırmızı, HeNe lazer. Kan tarafından yüksek derecede absorbe edilir. Penetrasyon < 5mm. Dermatoloji, diş hekimliği, jinekoloji, KBB vb. branşlarda, cilt ve mukozanın yüzeysel tedavisi veakupunktur (yüzeysel noktalar) için kullanılabilir. Güç değeri mW. (miliWatt)’larla ifade edilir (1000mW=1 W; 1 mW=10-3 W.).


b- 635 nm.: Rengi kırmızı, HeNe karakteristiğine en yakın diyot lazerdir. Kan tarafından yüksek derecedeabsorbe edilir. Penetrasyon < 5mm. Dermatoloji, diş hekimliği, jinekoloji, KBB vb. branşlarda, cilt vemukozanın yüzeysel tedavisi ve akupunktur (yüzeysel noktalar) için kullanılabilir. (1000mW=1 W; 1mW=10-3 W.).


c- 670 nm.:
Rengi kırmızı, HeNe karakteristiğine yakındır. Penetrasyon < 10mm. Yüzeysel tedavi çalışmalarının yanında, küçük el eklemleri, hematomlar, ödemler, skarlar vb. konularda kullanılırlar. Güç değeri mW. (miliWatt)’larla ifade edilir (1000mW=1 W; 1 mW=10-3 W.).


d- 830 nm.: IR bandındadır. GaAlAs (Galyum Alüminyum Arsenik) türü ve continious lazerlerdir. Gözle görülmez. Penetrasyon 50mm.'den fazladır. Derin dokulara inmek için tercih edilir. Derin penetrasyon etkisi sayesinde, özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi, Spor Hekimliği vb. branşlarda tercih edildiği gibi, uygun problarla yüzey tedavisinde de kullanılabilir. Güç değeri mW. (miliWatt)’larla ifade edilir (1000mW=1 W; 1 mW=10-3 W.).


e- 904 nm.: IR bandındadır. GaAlAs (Galyum Arsenik) türü ve IMPULS lazerlerdir. Gözle görülmez. Penetrasyon 50mm.'den fazladır. Derin dokulara inmek için tercih edilir. Derin penetrasyon etkisi sayesinde, özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi, Spor Hekimliği vb. branşlarda tercih edildiği gibi, uygun problarla yüzey tedavisinde de kullanılabilir. Güç değeri W. (Watt)’lar ile ifade edilir, ancak impuls tekniği ile ortalama gücü miliwatt’lar mertebesine çekilir. Dolayısıyla dokuda bir hasar oluşturmaz.

 

CRYO COOL SOĞUK LİPOLİZ CRYO COOL Bölgesel zayıflama ve Selülit tedavisinde kullanılan SOĞUK LİPOLİZ cihazıdır. Aynı zamanda RADYOFREKANS, VAKUM, LED, INFRARED VE DERMAROLLER ile inceltirken sıkılaştırır. 4 ayrı başlıkla gözaltı torbaları, gıdı-kol-karın-bacak içi sarkmalarında da çok etkilidir.
Ayrıntılar
Excell - Derm PRO II... İğnesiz MEZOTERAPİ cihazıdır. IMRF teknolojisini barındıran "İĞNESİZ MEZOTERAPİ CİHAZI"dır. Acı sızı olmadan kırışıklık, leke, akne, sarkma, gençleşme amaçlı SAÇ ve CİLT MEZOTERAPİSİnde kullanılır. Cihaz 4-6 mm derinliğine kadar mezoterapi solüsyonunu iletir.
Ayrıntılar
RE-FACE PLAZMA ENERJİSİ TEDAVİLERİ AKNE TEDAVİSİ BEN ALIMI İZ- SKAR TEDAVİSİ KILCAL DAMAR TEDAVİSİLEKE KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ AMELİYATSIZ GÖZKAPAĞI ESTETİĞİ FİBROMYALJİ TEDAVİSİ
Ayrıntılar
EXCELL DERM PRO II
Ayrıntılar
CRYO COOL SOĞUK LİPOLİZ
Ayrıntılar
ROOBART RIP 25 IP Lazer + Radyofrekans kombinasyonudur. Bir çok dalga boyu kullanılarak farklı tedaviler yapılmasını sağlar. Özellikle kırışık ciltlerin ÜTÜLENMESİ, cilt gençleştirilmesi, sarkma, leke, akne, kılcal damar tedavilerinde kullanılır. Roobart RIP 25 EPIL ise EPİLASYON amaçlıdır.
Ayrıntılar
OZONASAN OZON JENERATÖR OZONASAN ozon jeneratörü, oksijen tüpünden gelen oksijeni OZON' a çeviren digital fotometrik sisteme sahip CE belgeli bir cihazdır. DOĞRU OZON JENERATÖRÜ, DOĞRU DOZ, DOĞRU HASTA, DOĞRU FORMAT ve DOĞRU HEKİM ozonterapide başarı sağlar.
Ayrıntılar
OZONOSAN OZON SAUNA Ozonun bir kabinde sıcak buhar eşliğinde baş hariç ciltten tüm vücuda nüfuz etmesine dayalı terapidir. Cilt yoluyla alınan ozon özellikle ENDOKRİN sistem bozuklukları ve ZAYIFLAMADA kullanılır.
Ayrıntılar
ELEKTROTERAPİ Galvanik elektrik akımının vücuda titreşimi ileten özel petler aracılığı ile verilmesi işlemidir. Kasları sıkılaştırıp güçlendirirken sağladığı vazodilatasyon ile yağların erimesini sağlayan bir işlemdir. İşlem bittikten sonra titreşimler 72 saat devam ettiğinden etkisi de aynı şekilde devam eder.
Ayrıntılar
PRP SANTRİFÜJ SİSTEM Sağlıklı PRP (Platalet Rich Plazma) eldesi için orijinal tüplerin yanı sıra iyi bir PRP santrifüj cihazı gerekir. L 500 PRP santrifüj sistemi bir sabit, iki açılır rotor ,5000 devirle yüksek yoğunluklu PRP elde edilmesini sağlar.
Ayrıntılar
LAZER AKUPUNKTUR Lazer Akupunktur; hücre uyarıcı, ödem çözücü, ağrı kesici ve damar genişletici ekileriyle akupunktur iğnelerinin yaptığı etkiyi can acıtmadan yapar.Lazer nöral terapide zar potansiyelini yaklaşık 90 mV. ‘a kadar yükselten prokain’e benzer bir etkiye sahiptir. Lazer ışınındaki enerji hücre potansiyel
Ayrıntılar
ELEKTROAKUPUNTUR Elektroakupunktur: akupunktur noktalarına veya ağrılı bölgelere düşük frekanslı elektrik akımı verilmesi ile yapılan tedavi yönteminin adıdır.
Ayrıntılar
KULAK ELEKTROAKUPUNKTUR Agiskop cihazı ile kulaktaki akupunktur noktalarının 7 ayrı alanda farklı frekanslarda elektrik akımıyla uyarılması ve tedavisinde kullanılan cihazdır.
Ayrıntılar
DERMAPEN Dermapen ucunda 12 adet titanyum iğnesi olan kalem şeklinde elektrikle çalışan bir cihazdır.
Ayrıntılar
DERMAROLLER 540 adet titanyum iğne ucu içeren cilt üzerinde gezdirildiğinde kendi etrafında dönerek cildin stratum corneum tabakasını inceltip delen mezoterapi için ön hazırlık cihazıdır.
Ayrıntılar
Uzm. Dr. Sevda TAN Fethiye Mh. FSM Bulvarı No.155 16140 Nilüfer / BURSA TEL :: +90 224 243 01 31, 05308423862 FAX :: +90 224 243 01 31 E-MAIL : bilgi@drsevdatan.com
Bu web sitesinde bulunan yazıların tümü sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bir uzmana danışılmadan bilinçsizce yapılmaya çalışılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zararlar nedeniyle Dr. Sevda Tan sorumlu tutulamaz.
Medya KÜP