TEDAVİLER
CİHAZLAR
ANDÜLASYON TERAPİ Geri Dön


Andulasyon yeni bir biyofiziksel terapi yöntemidir. Temel prensip vücuttaki tüm sıvıların salınım yapmasıdır. Belirli dalga boylarındaki Andulasyon frekansları bedendeki sıvıları harekete geçirir ve salınım yapmasını sağlar. Vibrasyonun medikal kullanımıyla ve osilasyonun etki mekanizmasıyla ilgili araştırmalar, andulasyonunun terapötik etkisinin zeminini oluşturmaktadır.

Binlerce yıldır sağlıkla ilgilenen, sağlık odaklı geleneksel kültürlerden titreşimin sağıltıcı etkisi hakkında bilgiler ve bulgular aktarılmış günümüze. Konuyla ilgili olarak Çin, Hindistan, İran ve Mısır kaynaklı kadim bilgiler mevcut. Ses kaseleri, gong, dua veya şarkıyla elde edilen alçak frekanslar kullanmışlar şifa için. 

Bedenimizin %70’i sıvılardan oluşmaktadır. Günlük yaşantımızda hareketlerimizin azalması, sağlıksız beslenme, stres, uyku sorunları ve makro ve mikro düzeyde kirlenmenin artması nedeniyle bedenimizdeki sıvıların durgunlaşmasına adeta bir bataklık gibi kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu durumda hücreler kendilerini yenileyemez. Andulasyon Terapi Sistemi bedendeki sıvıları harekete geçirerek venöz dolaşımı artırıp kirli kanın geri dönüşünü, metabolik atıkların uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.

Bütünsel Terapide Yepyeni Boyut
 
- İç organ yağlanmaları
- Karın yağlanması
- Sellülit
- Bacaklardaki dolaşım bozuklukları
- Lenfatik dolaşım bozuklukları
- Erken yaşlanma
- Metabolik bozukluklar
- Ağrılar
- Gerginlik ve Fibromyalji
- Bel boyun fıtıkları
- Syatalji
- Romatizmal hastalıklar
- Stress
- Distres (bedende yıkıma yol açan negatif distress
- Migren tipi başağrıları
- Uyku bozuklukları  


Kilo Problemleri

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.

Kilo verememe stresi veya sürekli değişen kilolar kişinin ruh halini ciddi oranda etkilemektedir. Kilo verilebilmesinin ilk dayanağı sağlıklı beslenme ve “kaliteli uyku”’dur. Kalitesiz uyku gündüz kazandığımız herşeyi kaybetmemize yol açabilir. Ayrıca uyku sorunu tokluk hormonu leptinin salınımını engellemekte ve ciddi kilo alımları söz konusu olmaktadır.

Kilo Problemleri

Andulasyon Terapi Sistemi, visseral yağlanmayı azaltarak, metabolizmayı artırarak,                                                      uyku kalitesini artırıp tokluk hormonu leptinin salınımını düzenleyerek                                                      kilo sorunlarının çözümüne destek olmaktadır. Ayrıca hatırlatmakta                                                          fayda var ki 15 dakikalık bir ATS seansı 2,5 saatlik yürüyüşe                                                                        eşdeğer fayda üretir.


                          
KİLO SORUNLARI İÇİN ; Andulasyon Terapi Sistemi ile Önerilen Programlar.


PROGRAM 3 LENF SİSTEMİNİN UYARILMASI : Lenf akışının uyarılması vücutta önemli olumlu değişikliklere yol açar. Böylece metabolik atıklar ortamdan uzaklaşır, detoks işlemleri aktive olur, asidik olan ortam nötr konuma dönüşür, venöz geri akış desteklenmiş olur ve selülit oluşması engellenebilir. 

PROGRAM 12 METZBOLİZMANIN AKTİVASYONU : Metabolizmanın aktive olmasıyla vücutta önemli pozitif değişimler olur. Bacaklardaki ödem azalır, sindirim sorunları ortadan kalkar ve kilo verilmesi sağlanır. 

PROGRAM 14 İÇ ORGAN ETRAFINDAKİ YAĞLANMANIN ÖNELNMESİ: Uygun frekanslar seçildiğinde sindirim zorluğu çekenlerde bağırsak aktivitesi artırılır. İç organlarda azalmış olan kan dolaşımı hızlanır ve mide kasları uyarılır. Böylece iç organların etrafında bulunan yağların azalmasına yol açacak enflamasyon (dokusal yangı) sorunu kontrol altına alınmış olur.

1.GÜN : PROGRAM 3 / 15 DK. + PROGRAM 12 /15 DK. - 2.GÜN : PROGRAM 12 / 15 DK. + PROGRAM 14 /15 DK.

3.GÜN : PROGRAM 12 / 15 DK. + PROGRAM 14 /15 DK. - 4.GÜN : PROGRAM 14 / 15 DK. + PROGRAM 3 /15 DK. 

20 günlük programda 5 tekrar yapılması önerilir. Yoğunluk ilk 5 gün 3 seviyesinde, her tekrarda 1 seviye artırılabilir.

Kronik Ağrılar

Kronik ağrılar, günlük yaşamı kısıtlayıp kişiye fiziksel ve ruhsal ciddi yükler getirmektedir. Yaşam kalitesinin düşmesi, hareket azlığına bağlı artan kas iskelet sistemi sorunları ve sosyal yaşamdan kopma sonucu bütünsel sağlık olumsuz anlamda önemli ölçüde etkilenmektedir.

Kadınlar erkeklerin sekiz katı daha fazla Fibromiyalji hastalığına yakalanmaktadır. Kasların ve tendon başlangıcının kronik hastalığının nedeni de belli değildir: Genetik bir geçiş de öngörülmektedir. Bunun dışında Fibromiyalji hastalarında ağrıyı algılama ve işleme sürecinin sağlıklı insanlara göre daha ağır olduğu gözlenmiştir.

Fibromiyaljide tipik olan, belli ağrı noktalarında kimi zaman belirsiz ve kimi zaman yanıcı tarzda ağrılardır. Ağrı noktalarına hafif bastırmayla dâhi gece gündüz, uzun süre hatta yıllarca şikâyetler devam eder. 

Kronik Ağrılar

Ağrı algısı subjektif bir olgudur. ATS dinlen, sindir gevşe sistemi olarak bilinen parasempatik sistemi devreye sokarak ağrı yönetimi konusunda çok ciddi pozitif etkiler sağlamaktadır. Öte yandan mekanik olarak da eklem aşınması ve iltihap sürecini durdurarak ve serotonin gibi mutluluk hormonlarının salınımını artırarak ağrıların azalmasında ciddi katkılar sağlamaktadır. 

Biyofiziksel terapi kendini en iyi Fibromiyalji ve Osteoporoz gibi kronik ağrıların terapisinde göstermektedir. Tüm vücutta daha derine inen bir rahatlamaya yol açararak, gerilimlerin ve zarar görmüş sinir ve kas fiberlerin yükünün azalmasına neden olur. Bu Fibromiyalji şikâyetlerinde kalıcı bir iyileşmeyi sağlamaktadır. Diğer yandan andulasyon terapisi kan dolaşımı ve metabolizmayı yoğun bir şekilde harekete geçirmektedir. Böylece vücudun tüm hücrelerinin oksijen ve önemli besin maddeleriyle daha iyi beslenmesi sağlanır. 

KRONİK AĞRILAR İÇİN ; Andulasyon Terapi Sistemi ile Önerilen Programlar.

PROGRAM 2 DERİN KASLARIN ANDULASYONU : Kas ağrılarını ve gerginlikleri dindirir. Metabolizmayı uyarır, fiziksel olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve vücudu canlandırır.

PROGRAM 3 LENF SİSTEMİNİN UYARILMASI : Lenf akışının uyarılması vücutta önemli olumlu değişikliklere yol açar. Böylece metabolik atıklar ortamdan uzaklaşır, detoks işlemleri aktive olur, asidik olan ortam nötr konuma dönüşür, venöz geri akış desteklenmiş olur ve selülit oluşması engellenebilir. 

PROGRAM 5 RELAKSASYON : Bu programın seçilmesiyle vücutta derin gevşeme sağlanmaktadır. Böylece birikmiş streslerimiz kolayca atılabilir, vücudun kendini onarma işlevlerinin yerine getirilebilmesi için enerji kazanılabilir. Bunun sonucu uyku bozukluklarında önemli düzelmeler ortaya çıkacaktır.

PROGRAM 6 AYAKTA REFLEKSOLOJİK UYARILAR : Bacak ve ayaklardaki kan dolaşım bozukluklarını düzenler, bu bölgelerde ortaya çıkan ağrıları azaltır, kan ve lenf dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

PROGRAM 8 KRONİK BEL VE SIRT RAHATSIZIKLARI : Andulasyon Terapi Sistemi; Omurga bölgesinden kaynaklanan kronik ağrılar ve siyatik yakınmaların azalmasına katkı sağlar.

PROGRAM 10 KISITLANMIŞ EKLEM HAREKETLERİNİN YENİDEN AÇILMASI : Kireçlenme, romatizmal hastalıklar ve osteoporoz nedeniyle kısıtlanmış eklem hareketlerinin yeniden kazanılmasını sağlar.

PROGRAM 15 DERİN GEVŞEME : Uyku sorunu olanlar, halsizlik ve yorgunluk belirtileri gösteren kişilerde vejetatif sinir sitem üzerinde pozitif etki ortaya çıkarır. Tıpkı meditasyon yapıyormuşçasına rahatlama sağlar ve stresi azaltır.


1.GÜN : PROGRAM 2 / 15 DK. + PROGRAM 3 /15 DK. - 2.GÜN : PROGRAM 5 / 15 DK. + PROGRAM 15 /15 DK.

3.GÜN : PROGRAM 10 / 15 DK. + PROGRAM 15 /15 DK. - 4.GÜN : PROGRAM 8 / 15 DK. + PROGRAM 6 /15 DK. 

20 günlük programda 5 tekrar yapılması önerilir. Yoğunluk ilk 5 gün 3 seviyesinde, her tekrarda 1 seviye artırılabilir.

Çalışan Sorunları

 • Stres
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Uykusuzluk
 • Yorgunluk
 • Hareketsizlik
 • Cinsel Sorunlar
 • Kilo Sorunları
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Akut Ağrılar
 • Kronik Ağrılar

 • STRES

  Batı tıbbının tanımladığı 45.000 hastalığın temel
  nedeninin stres olduğu artık bilinmektedir.
  Stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepkidir. Stres; gündelik yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumudur. Çağın hastalığı stres, her türlü hastalığa zemin hazırlıyor. Bilim adamları stres altındaki vücutta neler yaşandığını açıkladı. İşte sinir sisteminden üreme sistemine uzanan liste:

 • Sinir sistemi
 • Kas ve iskelet sistemi
 • Solunum sistemi
 • Kalp-damar sistemi
 • Endokrin (iç salgı) sistemi
 • Mide - bağırsak sistemi
 • Üreme sistemi
 •  

  STRESİN MALİYETİ


  - %60’lara ulaşan iş verimsizliği,
  - Mutsuz personel ve mutsuz çevre,
  - Stres kaynaklı akut ağrılar nedeniyle sağlık gideri ve iş görmezlik sürelerinin artması,
  - Hesaplanamayan yüksek maliyet

  Stres araştırması

  SONUÇ : Andulasyon terapisi sonrası her iki stres indikatörünün spektral payları birbirleriyle kıyaslandığında stresin çok belirgin şekilde (%44) azaldığı görüldü. 15 dakikalık kısa bir andulasyon terapisi ile streste bu kadar hızlı ve belirgin azalma beklenmiyordu. 

  Sağlıklı, mutlu ve verimli çalışanlar için Andulasyon Terapi Sistemi

  İnsanoğlu yaşamının uyku dışındaki bölümünün neredeyse 2/3 ünü ofis ortamında ve masa başında geçirmektedir.

  İşe bağlı fiziksel ve mental sorunlar, hem çalışanın verimini azaltmakta, hem de kurumun sağlık harcamalarını çok önemli ölçüde artırmaktadır.

  1900 lerin başında kişi başına 10 km olan günlük hareket günümüzde 365 metreye kadar gerilemiştir.

  Masa başı uzun süreli oturma  nedeniyle omurgamız başta olmak üzere genel sağlığımız çok ciddi zararlar görmektedir.

  Andulasyon Terapi Sistemi çağın sorunlarından olan hareketsizliğin getirdiği sağlık sorunlarına çözüm üretmiştir:

  15 dakikalık Andulasyon Seansının 2,5 saatlik yürüyüşe, 1 saatlik spor salonu aktivitesine eş değer katkı ürettiği kanıtlanmıştır.

  STRES

  STRESİ YÖNETMEK SAĞLIKLI OLMAK VE KALMAK ADINA EN ÖNEMLİ AKSİYONDUR.  Andulasyon Terapi Sistemi ile yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir ki sadece 1 seans uygulama sonrasında dahi stresin çok belirgin bir şekilde %44 oranında azaldığı görülmüştür

  STRES İÇİN ; Andulasyon Terapi Sistemi ile Önerilen Programlar.

  PROGRAM 5 RELAKSASYON : Bu programın seçilmesiyle vücutta derin gevşeme sağlanmaktadır. Böylece birikmiş streslerimiz kolayca atılabilir, vücudun kendini onarma işlevinin yerine getirilebilmesi için enerji kazanılabilir. Bunun sonucu uygu bozukluklarında önemli düzelmeler ortaya çıkarır. 

  PROGRAM 6 AYAKTA REFLEKSOLOJİK UYARILAR : Bacak ve ayaklardaki kan dolaşım bozukluklarını düzenler, bu bölgelerde ortaya çıkan ağrıları azaltır, kan ve lenf dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

  PROGRAM 11 DERİN KISA UYKU : Tükenmişlik sendromu riskini ve mevcut stres durumunu hızla rahatlama sağlayarak ortadan kaldırır. 

  PROGRAM 15 DERİN GEVŞEME : Uyku sorunu olanlar, halsizlik ve yorgunluk belirtileri gösteren kişilerde vejetatif sinir sitem üzerinde pozitif etki ortaya çıkarır. Tıpkı meditasyon yapıyormuşçasına rahatlama sağlar ve stresi azaltır.

  PROGRAM 20 STRESLE BAŞ EDEBİLME : Nöro-vejetatif sistemdeki defansı azaltmak suretiyle stres yapan faktörlere karşı vücutta tolerans gelişir. Böylece stresle mücadele edebilme kabiliyetimiz artar.

  1.GÜN : PROGRAM 5 / 15 DK. + PROGRAM 20 /15 DK. - 2.GÜN : PROGRAM 20 / 15 DK. + PROGRAM 6 /15 DK.

  3.GÜN : PROGRAM 6 / 15 DK. + PROGRAM 5 /15 DK. - 4.GÜN : PROGRAM 11 / 15 DK. + PROGRAM 15 /15 DK. 

  20 günlük programda 5 tekrar yapılması önerilir. Yoğunluk ilk 5 gün 3 seviyesinde, her tekrarda 1 seviye artırılabilir.


  Tükenmişlik Sendromu-Burnout

  Düzenli bir Andulasyon uygulaması, ölçülebilir şekilde strese dayanıklı kılıyor.                                                                          Çünkü bir taraftan sinir hücreleri arasındaki bilgilerin aktarımını iyileştirir.                                                                                                                                                                                                                        Öte yandan bedendeki sıvı akışının daha sağlıklı olmasını sağlar.

  BURNOUT İÇİN ; Andulasyon Terapi Sistemi ile Önerilen Programlar.

  PROGRAM 5 RELAKSASYON : Bu programın seçilmesiyle vücutta derin gevşeme sağlanmaktadır. Böylece birikmiş streslerimiz kolayca atılabilir, vücudun kendini onarma işlevinin yerine getirilebilmesi için enerji kazanılabilir. Bunun sonucu uygu bozukluklarında önemli düzelmeler ortaya çıkarır. 

  PROGRAM 6 AYAKTA REFLEKSOLOJİK UYARILAR : Bacak ve ayaklardaki kan dolaşım bozukluklarını düzenler, bu bölgelerde ortaya çıkan ağrıları azaltır, kan ve lenf dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

  PROGRAM 11 DERİN KISA UYKU : Tükenmişlik sendromu riskini ve mevcut stres durumunu hızla rahatlama sağlayarak ortadan kaldırır. 

  PROGRAM 15 DERİN GEVŞEME : Uyku sorunu olanlar, halsizlik ve yorgunluk belirtileri gösteren kişilerde vejetatif sinir sitem üzerinde pozitif etki ortaya çıkarır. Tıpkı meditasyon yapıyormuşçasına rahatlama sağlar ve stresi azaltır.

  PROGRAM 20 STRESLE BAŞ EDEBİLME : Nöro-vejetatif sistemdeki defansı azaltmak suretiyle stres yapan faktörlere karşı vücutta tolerans gelişir. Böylece stresle mücadele edebilme kabiliyetimiz artar.

  1.GÜN : PROGRAM 11 / 15 DK. + PROGRAM 15 /15 DK. - 2.GÜN : PROGRAM15 / 15 DK. + PROGRAM 15 /15 DK.

  3.GÜN : PROGRAM 6 / 15 DK. + PROGRAM 15 /15 DK. - 4.GÜN : PROGRAM 11 / 15 DK. + PROGRAM 20 /15 DK. 

  20 günlük programda 5 tekrar yapılması önerilir. Yoğunluk ilk 5 gün 3 seviyesinde, her tekrarda 1 seviye artırılabilir.

  Hareketsizlik

  Egzersiz yapmaya zamanınızın olmadığını düşünüyorsanız bilin ki egzersize en çok ihtiyacınız olan dönemdesinizdir.

  Masa başı uzun süreli oturma kaynaklı omurgamız başta olmak üzere genel sağlığımız çok ciddi zararlar görmektedir.

  Hareketsizlik Salgına Dönüştü. Koşmak için yaratılmış olan insanoğlu oturarak sonunu hazırlıyor! Bedenimiz artık yeteri kadar hareketli olmamanın bedelini ödüyor. Egzersizden kaçınma ölümcül sonuçlara yol açabilir.

  Çok değil sadece 100 yıl önce insanlar günde 10 km. yürüyorlardı. Bugün söz konusu mesafe ortalama 0,365 km’ye düştü.

  Hareketsizlik

  Araştırmalar, bilimsel verilere dayanan uzman görüşleri ve üniversitelerin                                                                    çeşitli yayınları “Andulasyon ” uygulamasının egsersiz                                                                                 eksikliğinden kaynaklanan enerji kaybını yerine                                                                                             koyduğu kanıtlanmıştır.                                                                                                                                     ATS’nin ile günde sadece 15 uygulaması,                                                                                                                                2,5 saatlik yürüyüş ya da 1 saatlik spor sonrası                                                                                                          yenilenme ve                                                                                                                                                           tamir için hücrelerde üretilen enerjiye                                                                                                                     eşdeğer ölçüde                                                                                                                                                         enerji ürettiği                                                                                                                                                                kanıtlanmıştır.

   


   
  HAREKETSİZLİK İÇİN ; Andulasyon Terapi Sistemi ile Önerilen Programlar.

  PROGRAM 2 DERİN KASLARIN ANDULASYONU : Kasağrılarını ve gerginlikleri dindirir. Metabolizmayı uyarır, fiziksel olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve vücudu canlandırır.

  PROGRAM 3 LENF SİSTEMİNİN UYARILMASI : Lenf akışının uyarılması vücutta önemli olumlu değişikliklere yol açar. Böylece metabolik atıklar ortamdan uzaklaşır, detoks işlemleri aktive olur, asidik olan ortam nötr konuma dönüşür, venöz geri akış desteklenmiş olur ve selülit oluşması engellenebilir. 

  PROGRAM 6 AYAKTA REFLEKSOLOJİK UYARILAR : Bacak ve ayaklardaki kan dolaşım bozukluklarını düzenler, bu bölgelerde ortaya çıkan ağrıları azaltır, kan ve lenf dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

  PROGRAM 12 METABOLİZMANIN AKTİVASYONU : Metabolizmanın aktive olmasıyla vücutta önemli pozitif değişimler olur. Bacaklardaki ödem azalır, sindirim sorunları ortadan kalkar ve kilo verilmesi sağlanır.

  PROGRAM 14 İÇ ORGAN ETRAFINDAKİ YAĞLANMANIN ÖNELNMESİ: Uygun frekanslar seçildiğinde sindirim zorluğu çekenlerde bağırsak aktivitesi artırılır. İç organlarda azalmış olan kan dolaşımı hızlanır ve mide kasları uyarılır. Böylece iç organların etrafında bulunan yağların azalmasına yol açacak enflamasyon (dokusal yangı) sorunu kontrol altına alınmış olur.

  PROGRAM 16 KALP DAMAR SİSTEMİ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ : Kalp ve damar sistemi üzerinde canlandırıcı ve uyarıcı olmak üzere pozitif etkisi vardır. Böylece; bozulmuş kan dolaşımı yeniden düzenlenmiş olur. Bu da vücut için elzem olan oksijenin gerekli olan yerlere dağıtılmasını sağlar.

  1.GÜN : PROGRAM 2 / 15 DK. + PROGRAM 16 /15 DK. - 2.GÜN : PROGRAM 13 / 15 DK. + PROGRAM 12 /15 DK.

  3.GÜN : PROGRAM 12 / 15 DK. + PROGRAM 14 /15 DK. - 4.GÜN : PROGRAM 2 / 15 DK. + PROGRAM 6 /15 DK. 

  20 günlük programda 5 tekrar yapılması önerilir. Yoğunluk ilk 5 gün 3 seviyesinde, her tekrarda 1 seviye artırılabilir.


  MULTİMODAL PREVENTİF HEKİMLİK: NEDENE YÖNELİK TEDAVİLER VE DOKU ONARIMI KRONİK YAŞLANMA VE SAĞLIK SORUNLARININ DÜZELEBİLİR HALE GELMESİNİ SAĞLAR. MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ HEDEFİMİZ: FİT, SAĞLIKLI AĞRISIZ ÜSTELİK ESTETİK GÖRÜNEN SAĞLAM VE MUTLU BİREYLERDİR. İnsan bir bütündür bütün olarak labaratuar, görüntüleme yöntemleri ve kliniği ile değerlendirilir; nedene yönelik doku onarımı girişimsel yöntemler ve ortomoleküler tıp desteği ile sağlanır.
  Ayrıntılar
  METİLASYON GLUTATYON HOMOSİSTEİN MEKANİZMASI EPİGENETİK Folik asit (B9), B6, B12, D vit metilasyon ve glutatyon sisteminin ana vitaminleridir. Bu döngünün içinde folat, methionin, biopterin, üre ve glutatyon döngüleri içiçe bulunur. Birçok kronik hastalığın temelinde homosistein ve glutatyon mekanizması bozulmuştur.
  Ayrıntılar
  KRONİK AĞRI TEDAVİLERİNDE MULTIMODAL ANALJEZİ - AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Kronik Ağrılar NOSİSEPTİF ve NON-NOSİSEPTİF AĞRILAR olarak 2'ye ayrılır. Ağrı tiplerine göre de tedavi şekli değişir. Nosiseptif ağrılar kas, iskelet, organ kaynaklıdır. Non Nosiseptif ağrılar Nöropatik (Santral-Periferik), Reaktif ağrı, Deafferantasyon, Sempatik sistem veya Psikojenik ağrılar
  Ayrıntılar
  AĞRI TEDAVİSİNDE STRATEJİLER 1. DERMATOMAL YANSIYAN AĞRI BLOKAJI 2. İNTRA-ARTİKÜLER, INTRA MUSKÜLER GİRİŞİMSEL TEDAVİLER 3.Ağrı kaynağı TETİK NOKTA tedavisi 4. KAPI KONTROL TEORİSİ - infiltratif A delta sinir lif uyarılması 5. TENS TEDAVİSİ 6. MEZOTERAPİ 7.Kulak ve vücut AKUPUNKTURU 8.SU JOK, 9..NLP
  Ayrıntılar
  AĞRI TEDAVİSİNDE BÖLGESEL İNFİLTRATİF TEDAVİLER ve Ağrı 2 sinir lifiyle (A delta ve C lifleri) omuriliğe gelir Ağrı omurilikten beyne taşınırsa hissedilir. A delta lifleri hızlı akut ağrıyı C lifleri kronik yavaş ağrıyı taşır. A delta lifleri çok uyarıldığında omurilik ağrı reseptörleri kapılarını kapatır ve kronik ağrı böylece beyne ulaşamaz.
  Ayrıntılar
  KRONİK AĞRILARDAN İLAÇSIZ KURTULABİLİR MİSİNİZ? 1.Tetik nokta girişimsel tedavisi 2. Oksijenlendirilmesi 3. Kapı kontrol teorisi A delta liflerinin girişimsel uyarılması 4. Ağrılı bölge detoksu - bölgeye yığılmış kimyasal mediatörlerin uzaklaştırılması 5. Hasarlanmış sinir onarımı, Vitamin, mineral, fitoterapi 6. NLP ve akupunktur
  Ayrıntılar
  YARA İYİLEŞMESİ: DİABETİK AYAK MANTAR İLTİHABI GİDERİP DOKUYU ONARMAK TEDAVİLERDE MUTLAKTIR. FOTOĞRAFTA İYİLEŞME SÜRECİ HAFTA HAFTA İZLENMEKTEDİR.
  Ayrıntılar
  AĞRIDA TENS TEDAVİLERİ TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation =Transkutanöz Elektriksek Sinir Stimülasyonu ) ağrı tedavilerinde kullanılan bir sistemdir. Cilt yüzeyine yakın sinirlerin elektriksel sinyallerle uyarılmasını ifade eder. Bu sinyaller ilk etapta deri altında yer alan sinirlere ve oradan beyne iletir
  Ayrıntılar
  LİPÖDEM = AĞRILI YANMA SENDROMU VÜCUDUNUZUN alt tarafı daha şişman ve düzensiz yağlanmışsa sıktığınızda ağrılysa etek dar pantolon çizme giymeniz sorunluysa Lipödem olabilirsiniz. Ameliyat olmadan da tedavi olabilirsiniz.
  Ayrıntılar
  OZONTERAPİ O3 Atomu olan OZON hem kan hem dokuların oksijenasyonunu sağlar öte yandan da serbest radikal denen toksinlerin vücuttan temizlenmesini sağlar. Ozon bağışıklık sisteminde çok etkilidir. Ozon düşük dozda immünstümülan, orta dozda immünregülatör, yüksek dozda immünsupresördür..Ozon Nf-kB'yi baskılayan
  Ayrıntılar
  MEZOTERAPİ: AĞRI TEDAVİLERİNDE ve CİLT ve SAÇ GENÇLEŞTİRMEDE ALTIN YÖNTEM BİYOLOJİK ya da FARMAKOLOJİK ilaçların MİKRO-ENJEKSİYON yoluyla HEDEF BÖLGEDE ORTA DERİ TABAKASINA uygulanması İŞLEMİDİR. Önemli olan DOĞRU YERE DOĞRU DOZDA DOĞRU MESAFE ve ARALIKLARLA DOĞRU İLACI vermektir. MEZOTERAPİ ağrı ve antiaging tedavilerin hepsinde kullanılabilir.
  Ayrıntılar
  PRP ile KENDİ KANINIZ ile EKLEM İÇİ AĞRILARDAN KURTULABİLİR ya da CİLT ve SAÇ SORUNLARINIZA ÇARE bulabilirsiniz. PRP, “Platalet Rich Plasma- platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması” adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. Platalet diğer adıyla trombosit denen hücreler saldıkları “BÜYÜME FAKTÖRLERİ= GF” nedeniyle hasarlı dokuda onarım sağlarlar.
  Ayrıntılar
  MİGREN TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE BOTOX Botox yılan zehiri değil bakteri toksinidir. Hekimlikte kırışıklık dışında MİGREN TEDAVİSİNDE de çok etkindir. Fark kullanılan dozların daha yüksek oluşu VE yapılan bölgelerin çokluğundadır.
  Ayrıntılar
  ANTİDEPRESANLARDAN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ? KLİNİK AROMATERAPİ :ANTİDEPRESANLARDAN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ? Serotonin (MUTLULUK HORMONU) yükselmesi SİRKADİEN RİTMİ (VÜCUT HORMON DENGESİ) düzeltir. AROMATERAPİ (bergamot, ylang ylang, sedir, lavanta, vetiver) ve AKUPUNKTUR serotonini artırır. Her ikisi de bilimsel olarak ispatlanmıştır.
  Ayrıntılar
  AĞRI KİLO VERMEK ZAYIFLAMAK Özellikle bel ve diz ağrısı çekenlerin, obesite sorunu sağlık sorununa dönüşen hastaların kilo vermesi şarttır. Zayıflamada; akupunktur ve bölgesel incelme yöntemleri uygulanır. İştahı ve tatlı isteğini kesmek, depresyonu yoketmek , mide kazınmasını önlemek esastır.
  Ayrıntılar
  MD DYNA MYOMODÜLASYON DOLGU TEKNİK - YÜZ LİFTİNG-SARKMA TEDAVİSİ Yüz kaslarının özelliği: Yüzdeki kimi kaslar yüzü yukarı kimi kaslar da aşağı çeker. Myomodülasyon yöntemi ile yukarı çeken kaslar güçlendirilir aşağı çeken kaslar zayıflatılır böylece yüz liftingi sağlanır sarkmalar düzelir.
  Ayrıntılar
  YÜZ ve GIDI TOPARLAMA: SARKMA olan yerde aynı zamanda BOŞLUK oluşur. LIFTING ve DOLGU beraber yapılmalıdır. Tedavide MD CODES, MD DYNA MYOMODÜLASYON, ORGANİK V LIFT İP, MEZOTERAPİ , SOMON DNA gibi yöntemler kullanılır. Bu tedavilerin tamamı mekanik işlevlerinin yanısıra doku hasarını onarır.
  Ayrıntılar
  ÖDEM TEDAVİSİ AKUPUNKTUR Elektroakupunktur ile ayak - bacak kronik ödem tedavisi yapılabilir. Andülasyon tedavisi de tedaviye eklendiğinde sonuç hızlı alınabilir.
  Ayrıntılar
  OBESİTE YAKLAŞIMI ve ZAYIFLAMA TEDAVİLERİ Obesite= Şişmanlık bir hastalıktır. Her hastalık gibi tedavi edilmeden önce sebepleri araştırılmalıdır. Kapsamlı Check up sonrası Kulak ve Vücut Akupunkturu yanında beslenme programı uygulanır. Bölgesel incelme yöntemleri eklenerek zayıflama ve incelme sağlanır.
  Ayrıntılar
  RADYOFREKANS KANÜL VE PLEXR PLAZMA TEDAVİ KOMBİNASYONU RADYOFREKANS KANÜL VE PLAZMA TEKNOLOJİSİ İLE Sellülit bantlarından, Et Benlerinden,Kılcal damarlardan TEK SEANSTA kurtulabilirsiniz..Aynı zamanda ağrı tedavilerinde "TRIGGER POINT = TETİK NOKTA" da KURU İĞNE TEKNOLOJİSİNİ tek seansa indirir.
  Ayrıntılar
  NLP (ALGISAL DAVRANIŞ KONTROLÜ) 5 duyu ile algılanır.Algılar düşüncelere daqvranışlara alışkanlıklara ve karaktere dönüşür. Algı değişiminin zihinsel sağlanması ise özel bir teknikle olur: NLP. ZAYIFLAMA ve AĞRI hastalıkların kontrolünde NLP düşünce davranış değişiminde çok etkili bir yöntemdir.
  Ayrıntılar
  SOMON GENÇLİK AŞISI - Pİ SİSTEM X-ADN ve Hyalüronik asit kombinasyonu ile kırışıklık ve sarkmanın tedavisi mümkündür. Ciltaltı dokunun yeniden yapılanması onarımı sağlandığı için cildin elastikiyeti canlılığı ve parlakılığı artar.
  Ayrıntılar
  ANTİAGING MEZOTERAPİSİ: R-T-M-G 10 dk' da gelen GENÇLİK: Omega CTP kompleksi, organik kök hücreleri, resveratrol, bakır peptid, kollajen, hyaluronik asit, omega 3, 6, 9 ve aminoasitler, KOLLAJEN, meristem hücreleri, HYALÜRONİK ASİT ile yüz lifting
  Ayrıntılar
  BEN SİĞİL TEDAVİLERİ AKNE KILCAL DAMAR İZ SKAR TEDAVİLERİ AYNI CİHAZLA YAPILABİLİR. PLAZMA LED LAZERLE KESİN ÇÖZÜM
  Ayrıntılar
  SARKMA TEDAVİLERİNDE cerrahisiz ÇÖZÜM önerileri: Yüz, kaş, gıdı, boyun-dekolte, kol-bacak içleri, karın, meme ve popo sarkmaları sıktır. LAZER, FRAKSİLAZER, FRAKSİ RADYOFREKANS, RADYOFREKANS, BOTOX, DOLGU, KİMYASAL PEELİG, LIQUID LİFTING, V LIFT, MEZOLIFTING sarkmalarda cerrahi haricinde kullanılırlar.
  Ayrıntılar
  ZONA VE DİĞER NÖROPATİK AĞRILAR Zona lezyonları bir dermatom (spinal sinir kökünün deride dağıldığı bölge) sınırları içinde kalır. Zona ağrısı bu dermatomun nöropatik ağrısıdır. Tedavisi de "GİRİŞİMSEL" nörapatik ağrı tedavisidir.
  Ayrıntılar
  GENÇLİK, SAĞLIK VE GÜZELLİK HÜCREDEN BAŞLAR ÇÖZÜM BASİT VE NET: DOĞRU BESİN VE OKSİJEN, DOĞRU DETOKS, DOLAŞIM VE BAĞIRSAK SİSTEMİ VE DOĞRU ESTETİK. İÇERDEN VE DIŞARDAN DESTEK İLE GENÇ SAĞLIKLI VE GÜZEL..HEP ANIMSAYIN ANTI-AGING SÜREÇ SADECE ESTETİKLE SAĞLANAMAZ TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ. SAĞLIKLI İSEN GÜZELSİN.
  Ayrıntılar
  BÜTÜNSEL TIP MENTALİTESİ 1* TANI: Hekim Muayenesi, Labaratuar - Radyolojik analiz 2* Hücre boyutunda tedavi (oksijen, besin, mineral, vitamin, enzim, hormon desteği, DETOKS 3* Hücrelerarası Telekominikasyon- Haberleşme (bağ doku - sinir sistemi aracılığı) 4* Kan- Lenf Dolaşımı 5*Beyin Nöroformat (NLP, Hipnoz..) 6* Estetik
  Ayrıntılar
  HÜCRE ANTİAGİNG - OKSİDATİDİF STRESS - ASİT BİRİKİMİ - OKSİJENSİZ DOKU Oksijeni doğru almayan doğru yakmayan her doku hasta olmaya mahkumdur. İyi oksijenlenmeyen doku tıpkı havalandırılmayan temizlenmeyen evler gibi kokuşur. Kendini eğer 300 KG gibi hissediyorsan kokuşma (SERBEST RADİKAL BİRİKİMİ) artmıştır.
  Ayrıntılar
  GİRİŞİMSEL YÖNTEM İLE MİGREN TEDAVİ EDİLEBİLİR. Migren sempatik parasempatik sistem dengesizliğinin damarlardaki düzensiz genişleme daralma yaratmasıyla ilgilidir. Girişimsel yöntemler damarlara giden sempatik parasempatik lifleri hedef alarak problemi kalıcı olarak tedavi eder.
  Ayrıntılar
  PROBİYOTİK -PREBİYOTİK NEDİR? FARKI NEDİR? Patlojik bakterilerden sizi koruyan iyi bakteriler PROBİYOTİK, iyi bakterileri çoğaltan gıdanın adı PREBİYOTİK'tir. Amaçları sizi KORUMAKTIR. KORUNMADA; Kronik iltihaplı hastalıklar, allerjiler ilk sıradadır.
  Ayrıntılar
  KİŞİYE ÖZEL TERAPİ: SAĞLIK VE İMAJ KOÇLUĞU: SAĞLIKLI YAŞAM KOÇLUĞU; Birey bir bütündür. Kişinin GENEL VÜCUT SAĞLIĞI, ZİHİNSEL DURUMU VE FİZİKSEL GÖRÜNÜŞÜ bütünü oluşturur. BÜTÜNÜ BÜTÜN OLARAK TEDAVİ ETMEK GERÇEK BİR YAŞAM KOÇLUĞUDUR.
  Ayrıntılar
  CHECK UP: KİŞİSEL SAĞLIK TARAMASI CHECK UP; Kişilerin genel muayenesi ve kapsamlı tarama testleri ile sağlık durumunun değerlendirilmesidir. Check up, hastalıkların erken tanı ve tedavisi amaçlıdır. Dr.muayenesi, Labataruar, radyolojik tetkikler, elekrogramlar ve Ryodoraku Check up kapsamındadır.
  Ayrıntılar
  OZON SAUNA Ozon sauna DETOKS, ZAYIFLAMA AĞRI ve BAZI CİLT HASTALIKLARINDA kullanılan seanslar halinde yapılan tedavi yöntemidir.
  Ayrıntılar
  OBESİTE, DEPRESYON VE HORMONLAR..İNSÜLİN DİRENCİ, LEPTİN DİRENCİ, GHRELİN Şişmanlık ve hormon ilişkisi yani şişmanlığın metabolizması bilindiği sürece savaşması daha kolay hale gelir. insülin ve leptin direncini çözmek aynı zamanda vücudu depresyondan da korumak demektir.
  Ayrıntılar
  İNSÜLİN DİRENCİ (HOMA IR TEST) NASIL HESAPLANIR? AÇLIK ŞEKER X AÇLIK İNSÜLİN /405 =HOMA IR TEST. HOMA İNSÜLİN DİRENC SONUCU 2.7 DEN YUKARI İSE İNSÜLİN DİRENCİNİZ VARDIR.
  Ayrıntılar
  KANDİDA ALBİKANS VE YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR Kandida "maya mantarı"dır. Vücutta normalde vardır. Kontrolsüz çoğaldığında sindirim bozuklukları, allerji, kronik iltihaplı hastalıklar(Ülseratif kolon, Chron, Romatizma,vs) yol açabilir.
  Ayrıntılar
  ALLERJİ, ALLERJEN ASTIM TEDAVİLERİNDE BAĞIRSAK DETOKSU VE AKUPUNKTUR İŞBİRLİĞİ Bağırsak detoksu bağışıklığı yükseltip birçok kimyasal salan "candida" gibi mikroorganizmalardan vücudu arındırır. Akupuntur ise sempatik parasempatik sisten dengesini sağlar.
  Ayrıntılar
  HORMONLAR VE ANTI-AGING TERAPİLER Doku ve organların hormonal aktivitesinin yavaş ya da az çalışması vücudu yaşlandırır. Fazla çalışan doku ve hormonal sistem ise zamanla yine hasara yol açar.
  Ayrıntılar
  Her BESİN,OKSİJEN ile yanar ENERJİ açığa çıkar. Her hücrenin sağlıklı çalışabilmesi için öncelikli olarak doğru besini alması ve yeterli miktarda oksijen alarak bu besini doğru yakması, enerji elde etmesi gerçek sağlıktır. Tüm sistem bu işleyişe bağlıdır. Dolaşım ve sinir sistemi özellikle önemlidir.
  Ayrıntılar
  BESLENME ÖNERİLERİ, BESİN YARARLARI, Besinlerden nasıl yararlanalım..hangi besin ne işe yarar..?
  Ayrıntılar
  VAKA SUNUMLARI VAKALAR, ŞİKAYETLERİ, TEDAVİLERİ, SONUÇLARI
  Ayrıntılar
  LAZER AKUPUNKTUR ve İĞNESİZ ELEKTRO AKUPUNKTUR Laser ANALJEZİ (ağrı kesici etki), REJENERASYON( onarım) ve RELAXASYON (kas gevşetici) programları içerir. Lazer ve iğnesiz elekroakupunktur acısız şekilde kulak, vücut, el ve ayaktan, obesite, ağrı, depresyon vs hastalıkların tedavisini yapar.
  Ayrıntılar
  BESLENME TARİFLERİ Beyin kalori hesabı değil kalite hesabı yapar. Gıdaların %55' i karbonhidrat, %12 protein, %20' si yağ olmalıdır. Kalori değerleri ise 1 gr yağ= 9 cal, 1 gr protein = 4cal, 1gr şeker =4 cal.
  Ayrıntılar
  RYODORAKU: BİLGİSAYARLI VÜCUT ELEKTROAKUPUNKTUR ANALİZ VE TEDAVİ CİHAZIDIR. Vücutta; Kalbin EKG’ si, beynin EEG’ si, kasların EMG’ si olduğu gibi tüm vücudun ELEKTROSUNU çeken, tanı için kullanıldığı gibi tedavi içinde kullanılan sistemin adı RYODORAKU’ dur. Düşük elektrik direnç noktaları (yüksek elektrik iletkenliği) üzerinden ölçülür ve tedavi edilir.
  Ayrıntılar
  AĞRI TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ALGOLOJİ (AĞRIBİLİM) TETİK NOKTALARININ TEDAVİSİ, İLGİLİ AKUPUNKTUR NOKTALARININ TEDAVİSİ, II. MOTOR NÖRON DÜZEYİNDE ALGI BLOKAJI, I. MOTOR DÜZEYİNDE ALGI BLOKAJI, ZİHİNSEL KONTROL İÇİN NLP
  Ayrıntılar
  TRIGGER POINT = TETİK NOKTA = KAS DÜĞÜMÜ Ağrıların % 93′ünde tetik noktaları mevcuttur, ağrıların %85′inde de ise tek neden olarak bulunmuştur. AĞRI TEDAVİSİNDE IMS YMNTEMİ İLE TETİK NOKTA TEDAVİSİ KALICI ÇÖZÜM ÜRETİR.
  Ayrıntılar
  SUJOK - MAGNET TERAPİ SU JOK Terapi yöntemi; Kore dilinde EL - AYAK demektir. Kulak akupunkturu sonrası akupunktur dünyasının en önemli keşfi SU JOK'tur. Eller ve ayaklar; en gelişmiş makine olan insan vücudunun klinik tedavi merkezleridir.
  Ayrıntılar
  SOĞUK LİPOLİZ + RADYOFREKANS + LPG + INFRARUJ inceltir SIKILAŞTIRIR. Soğuk lipoliz pannikülit yaparak yağ dokusunu parçalar, Raydofrekans sıkılaştırır, LPG yağı vakumlayıp dolaşıma atar, infraruj yağ yakımını artırır.
  Ayrıntılar
  ALT CİLT ONARIMI VE TERAPİLERİ KİMYASAL PEELİNG, LAZER TERAPİ, FRAKSİLAZER, RADYOFREKANS, FRAKSİRADYOFREKANS, DOLGU, LİPOLİZ, HÜCRESEL BESLENME, ORGANİK İP
  Ayrıntılar
  ZAYIFLATAN, DEPRESYONU GİDEREN, AĞRIYI TEDAVİ EDEN 5000 yıllık bir değer..AKUPUNKTUR.. Akupunktur vücudun dengesini yeniden yerine oturtan KULAK, VÜCUT, EL ve AYAĞA uygulanabilen bir tedavidir.
  Ayrıntılar
  SU JOK - TOHUM TEDAVİ SU JOK, el ve ayakta bulunan organ izdüşüm ve enerjilerinin tedavisini sağlar. Vücudun genel sağlığını fiziksel, emosyonel ve mental anlamda dengeye kavuşturur.
  Ayrıntılar
  BÜTÜNSEL HEKİMLİKTE YENİ KONSEPT.. BEDEN, ZİHİN VE ESTETİK SAĞLIK.. Hekimlikte yeni anlayış "BÜTÜNCÜL" olmalıdır. Amaç daha SAĞLIKLI, hastalıksız, AĞRISIZ, dinç, ZİNDE, zihinsel huzuru yakalamış, daha ESTETİK bireylerdir. İNSAN; MÜKEMMELİ HAKEDER.
  Ayrıntılar
  VARİKOSEL tedavisinde SU JOK ve SHÜSSLER TUZLARI tedavi edicidir. Varikosel, erkekteki testislerden (sperm üreten yumurtalıklardan) kalbe dönen toplardamarlarda oluşan bir çeşit varisleşme yani damar genişlemesidir.
  Ayrıntılar
  TOHUM TERAPİ el ve ayaklarda kullanılan bir akupunktur yöntemidir. El ve ayaklar tıpkı kulaklar gibi " MİKROSİSTEM" dir. Bu nedenle el ayaklara bantlanan tohumlar ile aslında bir akupressör tedavi sağlanır. Her organ kendisine benzer tokumlarla tedavi görürse daha iyi sonuç alınır.
  Ayrıntılar
  ANTİ- AGING TEDAVİ Fiziksel ve Zihinsel Sağlık = DİNÇ ve GENÇ görünüm...Takip kişiseldir. Analizler şarttır. Periodik radyolojik, labaratuar, hormon, cilt ve vücut kas-yağ analizleri, beslenme ve yaşama alışkanlıkları, fiziksel rahatsızlık, zihinsel, ruhsal durum takibii, fotoğraflama ve KİŞİSEL TERAPİ SÜRECİ
  Ayrıntılar
  BEL KARIN Bölgesi incelmelerinde AKUPUNKTUR + SOĞUK LİPOLİZ + GALVANİK AKIM TERAPİ Soğuk lipoliz yağ dokusunu "PANNİKÜLİT" yaparak bozan bir sistemdir. Bölgesel amaçlı yağ parçalamak için kullanılır. Akupunktur ise genel zayıflama amaçlıdır. Galvanik akım ise yağ dokusunu harekete geçirir.
  Ayrıntılar
  İncelme terapilerinde...SOĞUK LİPOLİZ Soğuk lipoliz, Radyofrekans (RF), LED, Vakum, Dermoroller, Infrared kombinasyon cihazıdır. Roobart RM 50 farklı vücut bölgeleri için 4 ayrı başlık taşıyan bir cihazdır. Öncesinde vücut analizi ve incelecek bölge ölçümleri yapılmalıdır.
  Ayrıntılar
  Geç dönem sellülit tedavilerinde BİO- LİPOLİZ Lipo =Yağ, lizis= erime demektir. Uygun hastada lposuctiıona yakın sonuçlar sağlar. Lipoliz Deoksikolatlı PPC (Fosfotidilkolin) adlı yağ eritici maddenin derin ciltaltı yağ dokusuna verilmesi işlemidir.
  Ayrıntılar
  STRİA-ÇATLAK TEDAVİLERİ Laser ve Çatlak Mesoterapisi çatlak tedavilerinde kullanılan güçlü terapilerdir. Hamilelik, büyüme, spor, ameliyat ya da şişmanlama nedenli olan tüm çatlaklarda kullanılabilirler.
  Ayrıntılar
  ANDÜLASYON TERAPİ BÜTÜNSEL TEDAVİDE yepyeni boyut:: ANDÜLASYON TERAPİ değişik hertzlerde titreşim ve infraruj ışınlarını kullanarak mikrodolaşımı ve hücre oksijenasyonunu düzenler. Zayıflama ve Ağrı tedavisinde ve 20 çeşit hastalık grubunda etkilidir.
  Ayrıntılar
  KARBOKSİPUNKTUR - OZOPUNKTUR Akupunktur noktalarına, CO2 gazı (KARBOKSİTERAPİ) veya O3 gazı (OZONTERAPİ) uygulanması işlemleridir. ZAYIFLAMA, AĞRI, ALLERJİ tedavilerinde çok etkin yöntemlerdir. Amaç vücudun sağlıklı dengesini tekrar yerine getirmektir.
  Ayrıntılar
  DUDAK DOLGUSU daha dolgun ve biçimli dudaklar içindir. Dudaklar "HYALÜRONİK ASİT DOLGU" ile hacimlendirilir. Ayrıca dudak dolgusu ile şekil kazandırılır, belirgin dudak kontürü sağlanır, dudak üstü çizgilerde hyalüronik asit ile doldurulabilir.
  Ayrıntılar
  AMELİYATSIZ KAŞ KALDIRMAK İÇİN..."COG KANÜLLER" Her bir kırçılına takılan yağ dokusu kollajene dönüştüğünde 2 yıl süreli bir kaş kalkıklığı sağlar. Ameliyatsız şık bir çözümdür.
  Ayrıntılar
  Cilt GENÇleştirme...EXCELL DERM PRO II Excell Derm Pro II hücre seviyesinde; hücrede biyolojikal bir stres hali yaratarak membran potansiyelini değiştirip bilier lipidlerde elektroporasyona yol açarak pore oluşturulmasını sağlayan IM-RADYOFREKANS destekli iğnesiz mezoterapi tedavisidir.
  Ayrıntılar
  ERKEKLERDE BOTOX YAPTIRABİLİR. BOTOX erkekler için de iyi bir gençlikj aşısıdır. Kaz ayakları ve alın kırışıklıklarının açılması için botox ideal çözümdür.
  Ayrıntılar
  BOTOX ETKİLİ AGELESS KREM 10 Dk içinde krem botox etkisi gösterir. Bu kremle beraber kullanılan ANTİAGİNG SERUM 220 adet büyüme faktörü içerdiğinden dokuyu gençleştirir. Ameliyatsız ve medikal estetik girişimleri olmaksızın kolay gençlik yöntemidir.
  Ayrıntılar
  NAZOLABİAL DOLGU BURUN KENAR OLUK DOLGUSU Nazolabial oluklar derin olduğunda 3cc lik konsantre dolgu kullanımı uygundur. Dudak dolgularıyla kombine edildiğinde daha genç bir
  Ayrıntılar
  KAŞ KALDIRMAK İÇİN... "TIRTIKLI V LİFT " TIRTIKLI V LİFT ipler cilt altında şemsiye gibi açılarak dokuya takılır ve cildi yukarı doğru çekerler.Mekanik çekme etkisinin yanısıra kollajen sentezini artırarak doku kalitesini de yükseltirler.
  Ayrıntılar
  YÜZ Sarkma tedavilerinde yeni bir çözüm........... ' V LİFT ' V LİFT terapi vücutta eriyebilen PDO (POLYDİOXANONE) amelyatlarda kullanılan iplerdir. Yara iyileşmesini kolaylaştıran saç kılından ince ve özel br kılıf içine yerleştrilmiş bu ipler 30 dk da acısız uygulanır boşluklara dolgu etkisi gösterirken yukarı doğru da lifte eder (kaldırır)
  Ayrıntılar
  LEKE TEDAVİLERİNDE YAKLAŞIM.. Laser ANALJEZİ (ağrı kesici etki), REJENERASYON( onarım) ve RELAXASYON (kas gevşetici) programları içerir. Lazer ve iğnesiz elekroakupunktur acısız şekilde kulak, vücut, el ve ayaktan, obesite, ağrı, depresyon vs hastalıkların tedavisini yapar.
  Ayrıntılar
  MEYVE ASİT KÜRLERİ daha parlak ciltler içindir. Cilt soyma terapileri cildi daha temiz parlak ve canlı tutan 4' lü meyve asit kürleridir.
  Ayrıntılar
  SAÇ DÖKÜLMESİ, SAÇ BAKIM ve ONARIMI için SAÇ MEZOTERAPİSİ + PRP + OZON kombinasyonu Cansız, boyalı, dökülen saçlara uygulanan kombine tedaviler SAÇI kökten onarır. Kadın erkek sorunlu her saça uygulanabilir. ÖNCESİ ve SONRASI saç analizleri şarttır.
  Ayrıntılar
  GÜNEŞ LEKELERİNDE yeni çözümler.. HYDROQUINONE yoğunluklu MASKE TERAPİSİ..tek seansta bile çok etkili..hızlı çözüm..sonuçları devam ürünleriyle kalıcı..
  Ayrıntılar
  SKAR- STRİA -ÇATLAK - İZ TEDAVİSİNDE PRP, OZON ve STRECH MEZOTERAPİ Yara, Yanık Skarı, Ameliyat İzlerinin tedavisinde 3' lü kombinasyon tek seansta bile çözüm üretir. Skarın ne zaman başladığı ve ne kadar derin olduğu tedavi seanslarının sayısını belirler.
  Ayrıntılar
  ANTIAGING MASK İçerdiği büyüme faktörleri sayesinde cildi onarır aydınlatır temizler. Düzenli uygulamalarda ciltteki sarkmalarda azalmalar meydana gelir.
  Ayrıntılar
  MEDİKAL CİLT BAKIMI nanoteknolojik ve lipozomlu ürünlerle cildi derinden onarır. Cilt, yüzeyel değil cilt altından tedavi edilir. Çünkü onarım yapan tabaka daha derindedir; buraya yapılan işlemler daha kalıcıdır.
  Ayrıntılar
  Yaşlanmaya karşı Anti Ageing terapide ' ROOBART RIP 25 ' Roobart RIP 25 boyun ve dekolte uygulamaları ameliyatsız – iğnesiz gençleşme işlemidir. Cilt acısız, izsiz sıkılaşır pürüzsüzleşir. İlk uygulamadan itibaren ciltte ciddi değişimler görülür. En başta cilt kalitesi artar, daha genç daha pürüzsüz bir görüntü oluşmaya başlar.
  Ayrıntılar
  GÖZ ALTI MORLUKLARI özel bir MEZOTERAPİ solüsyonuyla 2 seneliğine silinebilir Gözaltı morlukları %40 damar genişlemesi, %40 genetik yapısal, %10 tahriş, %10 gölge etkisi nedenli oluşur. Özel gözaltı mezoterapisi, ışık dolguları ve cilt rejuvenasyon lazerleriyle 2-3 seneliğine tedavi edilebilir.
  Ayrıntılar
  DETOKS Ruhsal-fiziksel stres, endrüstriyel gıdalar,pestisit, ağır metaller, ilaçlar, enfeksiyon, kafein, alkol, sigara, uyuşturucular, kirli hava, deterjanlar, amalgam, kuru temizleme, elekromagnetik kirlenme
  Ayrıntılar
  OZONTERAPİ KANGREN tedavisinde ve İLTİHAPLI hastalıklarda tedavi edici olabilir. Ozon hem mikrop öldürücü hem de toksik madde temizleyicisidir. Ozonun "BACA TEMİZLEYİCİ" etkisi damar tıkanıklıklarını açar.
  Ayrıntılar
  OZON TORBALAMA KANGREN ve DOLAŞIM BOZUKLUKLARININ tedavisinde çok etkin bir çözümdür. Parmakları kesilmekten kurtarabilir.
  Ayrıntılar
  BEL, BOYUN ve SIRT AĞRILARI tedavisinde IMS (Intra Musküler Stimülasyon) ve NÖRALTERAPİ... IMS ve Nöralterapi "TRİGGER POİNT" ve akupunktur noktaları kullanılarak yapılan bir tekniktir. Hücrelerin elektriksel potansiyellerini değiştirerek kan, lenf sinir ağını tedavi ederler.
  Ayrıntılar
  AĞRI TERADAVİLERİNDE AĞRIBİLİM ALTERANATİF TIP İŞBİRLİĞİ: ALGOLOJİ + AKUPUNKTUR + OZONTERAPİ..ağrının enflamasyon kaynağını yerinde tedavi eder. Sinir sistemi "NETWORK" ağını düzene sokar.
  Ayrıntılar
  REFLEXOTERAPİ ayak tabanı kullanılarak yapılır. REFLEXOTERAPİ ayak tabanının tüm vücudu temsil ettiği ilkesine dayanılarak yapılan özel bir akupunktur-masaj tekniğidir.
  Ayrıntılar
  " GIDA INTOLERANS TESTİ" BMI (Body Mass Index) = KG/BoyXBoy = 25' in üzerindeyse kilonuz ve sağlık sorunlarınız fazladır. Kilo vermenin yolu tüm dünyada tektir..Diyet ve egzersiz. Diyetinizi GIDA INTOLERANS TESTİne göre yapın.
  Ayrıntılar
  KİŞİSEL YAŞAM KOÇLUĞU, NLP, QUANTUM, HİPNOZ zihinsel süreçleri değiştirebilir.. Kişinin kendinin ve geleceğinin ezberlenmiş stratejilerini bozup
  Ayrıntılar
  KOZMETİK AKUPUNKTUR KOZMETİKAKUPUNKTUR sağlık zindelik ve estetik yaklaşımın bütünleşmiş halidir. "OTONOM SİNİR SİSTEMİ" ve " KAN DOLAŞIMI" nı düzenleyerek cildin genç, zinde, kırışıksız, parlak olmasını sağlar.
  Ayrıntılar
  EPİLASYON İstenmeyen tüylerden kurtulmanın kadın ve erkekte ki en etkili yolu kıl kökünde ki melanin pigmentlerini sadece melanini gören dalga boyunda ışık gönderen lazerlerdir.
  Ayrıntılar
  KİMYASAL PEELİNG Cilt ve Cilt altının yeniden yapılandırmasında JESTNER KİMYASAL PEELING cildi canlandırmak, iz ve lekeleri yok etmek, kollojeni tetiklemek için kullanılan 4'lü ve tamponlu asit kürüdür. Yüzü kızartmadan soymanın yenilemenin yoludur.
  Ayrıntılar
  KILCAL DAMAR ve RETİKÜLER VARİS tedavilerinde LAZER ve SKLEROTERAPİ önceliklidir. SKLEROTERAPİ kılcal ve orta boy varis damarlarının tedavisinde kullanıulan iğne ile yapılan yöntemdir. Damarın içine
  Ayrıntılar
  AKNE ve İZLERİ tedavi edilebilir bir sorundur... Akne nedeni PROPIONIBACTREIUM ACNES bakterisidir. Bu bakteri yağlı sebum kesesinde ürer. Tıbbi olarak yok edilmedikçe kozmetik yönetemler akneyi çözmez. Bu nedenle bakteri duvarını parçalayan mavi LED lazer ve aşırı cilt yağlanmasını dengeleyen Beta asit ikürü uygulamaları tedavi edicidir.
  Ayrıntılar
  DEKOLTE estetiği en az YÜZ estetiği kadar önemlidir. DEKOLTE estetğinde MILK PEELNG + PRP kombinasyonu...
  Ayrıntılar
  İĞNESİZ SAÇ VE CİLT MEZOTERAPİSİ : IMRF TEKNOLOJİSİ Saç mezoterapisi saçın dökülme, incelme,sağlıksız görünümü nedeniyle dışarıdan saçın ihtiyacının sağlandığı bir tedavidir. İğneli - iğnesiz mezoterapi ile saç kökünün bulunduğu orta tabakaya vitamin, mineral, aminoasit, enzim, dolaşım ve hormon düzenleyici verilmesidr. Cilt içinde aynı süreçtir.
  Ayrıntılar
  LIQUID LIFTING terapi DOLGU da yeni bir KONSEPT KALSİYUM HİDROKSİAPATİT partikülleri içeren yeni bir dolgu maddesidir. Kendi dolgu etkisinin haricinde etrafında vücudun kendi kollojenini de ürettirdiğinden aynı zamanda lifting etkisi gösterir.
  Ayrıntılar
  SELÜLİT terapilerinde ROOBART RM 50 etkisi.. Selülit “hipolipodistrofi” denilen bir tür bozukluktur. Selülit, hormonal ve dolaşım bozukluğundan kaynaklanan bir genel dengesizliğin sonucudur. FİBRÖZ bantların arasına sıkışan yağı kırıp ödemi yok etmek sonra da o dokuyu Radyofrekans ile sıkılaştırmak gerekir.
  Ayrıntılar
  KALICI MAKYAJ - MİKRO PİGMENTASYON Kalıcı makyaj: cilt altına uygulanan "MİKROPİGMENTASYON YÖNTEMİDİR". Kalıcılığı cildin asit seviyesine göre 1-3 yıldır. Özel boyalar ve cihazlarla yapılır. Dövme boyası ya da tekniği uygulanmaz.
  Ayrıntılar
  UZUN KİRPİK..KADINI GENÇLEŞTİRİR Tek tek kirpik diplerine yapıştırılan kirpiklerle 3hf - 1 ay kalıcı kirpik sahibi olmak mümkündür. MASUMİYET ve ROMANTİZM ve BAKIM.. kadınsı simgeler olarak kirpiklere taşınabilir.
  Ayrıntılar
  NASIR TEDAVİSİ Nasır tedavisi freze makinası ve özel bir takım kremler ile yapılır. Kişi eve verilen kremler ile tedavisine devam eder.
  Ayrıntılar
  EL - AYAK bakımı, TIRNAK MANTARI, BATIK TIRNAK, KAYIP TIRNAK El ve ayaklar hem görüntü olarak çok ortadadırlar hem de estetik anlamda çok dikkat çekerler. Aynı zamanda el içi ve ayak tabanı tüm vücudu temsil ederler. Bu nedenle sağlık ve estetik birlikteliği şarttır.
  Ayrıntılar
  Uzm. Dr. Sevda TAN Fethiye Mh. FSM Bulvarı No.155 16140 Nilüfer / BURSA TEL :: +90 224 243 01 31, 05308423862 FAX :: +90 224 243 01 31 E-MAIL : bilgi@drsevdatan.com
  Bu web sitesinde bulunan yazıların tümü sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bir uzmana danışılmadan bilinçsizce yapılmaya çalışılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zararlar nedeniyle Dr. Sevda Tan sorumlu tutulamaz.
  Medya KÜP